Mulighed for tilskud til kurser på BESKO Akademi

Her kan du se hvilke muligheder du har, for at søge tilskud i forbindelse med deltagelse af kurser.

Faglige organisationer
Mulighederne for efteruddannelse er mange. I flere overenskomster er der ret til selvvalgt uddannelse med lønkompensation. Reglerne for selvvalgt uddannelse er forskellige fra overenskomst til overenskomst. Kontakt din faglige organisation, og hør hvilke regler, der gælder for dit område.

Kompetencefonde
Flere brancheorganisationer yder tilskud til eller tilbyder fuld finansiering af kursus og uddannelsesforløb. Er din virksomhed medlem af en brancheorganisation, er det en god ide at forhøre dig nærmere hos dem om mulighederne.

Dansk Bilbrancheråd og Autobranchens Arbejdsgiverforening

DBR Arbejdsgiverforening har sammen med Autobranchens Arbejdsgiverforening og Dansk Metal oprettet en fælles uddannelses- og kompetencefond.

De overenskomstdækkede virksomheder indbetaler midler til fonden hvert år. Disse indbetalinger bliver tilskud til efter- og videreuddannelse, så længe der er midler til rådighed i fonden. Tilskud gives til kursusgebyr, kursusmaterialer, transport og løntab. Løntab skal være i forbindelse med en uddannelse, der dækkes op til 85 % af lønmodtagerens tabte løn.

Hvem kan søge tilskud?

• Ansøgere kan få tilskud, hvis de er omfattet af overenskomsten mellem DBR Arbejdsgiverforening eller Autobranchens Arbejdsgiverforening og Dansk Metal samt har mindst seks måneders anciennitet.

• Ansøger må ikke modtage løn under uddannelsen for at kunne modtage tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab.

• Ved tildeling af tilskud lægges der vægt på, at uddannelsen er til gavn for medarbejderens beskæftigelsesmuligheder, tilgodeser virksomhedens konkurrenceevne og er fagligt relevant.

Der kan ansøges om tilskud såvel forud for som efter gennemført uddannelse.

Læs mere om mulighederne for tilskud, betingelser og ansøgningsproces på Dansk Erhvervs hjemmeside: www.danskerhverv.dk/radgivning/efteruddannelse/

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF)

IKUF er stiftet af DI – Dansk Industri og Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark (CO-industri).

IKUF yder tilskud til uddannelse for ansatte beskæftiget inden for industriens overenskomsters dækningsområder. Hensigten er at sikre udvikling af de ansattes kompetencer for at bevare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft.

Hvem kan søge tilskud?

• Ansøger skal være i et ansættelsesforhold med mindst seks måneders anciennitet. Er ansøger fx i opsagt stilling, skal ansøger kunne færdiggøre den søgte uddannelse inden fratrædelsesdato i henhold til overenskomstens regler.

• Der kan søges om tilskud fra IKUF, når ansøger er ansat i en virksomhed, der er omfattet af en IKUF godkendt overenskomst. Se på ansættelseskontrakt eller kontakt fagforening for nærmere information om anciennitet og tilhørsforhold for overenskomst.

• Ansøger må hverken helt eller delvist modtage løn for fraværsperioden fra arbejdsgiver, medmindre ansøger er fritstillet eller tager uddannelsen udenfor arbejdstiden. Arbejdsgiver må ikke dække øvrige kursusudgifter, herunder kursusgebyr.

OBS. Der skal ansøges om tilskud før uddannelsesstart.

Læs mere om mulighederne for tilskud samt se tjeklisten til brug ved ansøgning på IKUF.dk