Har du hørt om SERMI godkendelser?

D. 1. februar 2024 træder SERMI i kraft i Danmark, men hvad betyder det for dig som værksted og mekaniker?
Det kan du læse mere om nedenfor.

Bilfabrikkerne kan fra d. 1. februar 2024 kræve en SERMI 2-faktorgodkendelse for at du kan få adgang til bilfabrikkernes tyverisikringsdata.
På lastbiler vil det som udgangspunkt dreje sig om startspær ECU og kodning af nye nøgler – yderligere punkter kan komme til.
Samtidig vil EU regulativ R155 og R156 træde i kraft midt på året – det melder vi mere ud om senere, når det er fastlagt hvordan det vil berøre vores branche.
Det er den enkelte bilproducent, der bestemmer, hvor meget SERMI omfatter. Det betyder, at det er bilproducenten der bestemmer hvor mange dele på køretøjet, der kræver en certificering for at du som mekaniker kan tilgå det.

Hvad er SERMI?

SERMI står for Security Related Repair and Maintenance Information. Det dækker over de informationer, der er forbundet med reparationer på og omkring et køretøjs sikkerhedsrelaterede systemer dvs. tyverirelaterede systemer.
For at få adgang til systemerne som mekaniker, kræver det, at man bliver certificeret. SERMI er også den certificeringsordning , som enkeltpersoner på de frie værksteder, skal certificeres gennem for herefter at kunne få adgang til at foretage reparationer på de sikkerhedsrelaterede systemer.

Certificeringen skal anvendes til at tilgå data omkring tyveri-relateret udstyr – dvs. nøglekoder, startspærre, visse dele af ECU’er m.v. Er et værksted – og en medarbejder – certificeret, skal bilfabrikanterne give adgang til systemerne.

Skal du som mekaniker have en SERMI certificering?

SERMI drejer sig kun om de data der dækker køretøjs sikkerhedsrelaterede systemer dvs. nøgler, startspærre m.m. Hvis du ikke arbejder med disse på værkstedet, er det ikke nødvendigt med en certificering.
Hvis du benytter en lokal nøglevirksomhed, der kommer ud på værkstedet og koder dine nøgler m.m., så er det den virksomhed, der skal have certificeringen.

Hvordan bliver du certificeret?

Du kan læse mere om, hvordan du bliver SERMI certificeret på bl.a. Teknologisk Institut hvor du også kan se prisen på en certificering.

Ud over, at værkstedet skal indgå en certificeringsaftale, skal du udfylde en egnethedserklæring på tro og love om, at værkstedet opfylder nedenstående krav:
• at virksomheden udøver lovlig erhvervsaktivitet i Danmark under dansk cvr-nummer og iht. dansk lovgivning,
• at du som indehaver/tegningsberettiet har ren straffeattest,
• at virksomheden ikke udfører chiptuning eller andre konstruktive ændringer på køretøjer, så de ikke længere overholder kravene fra producenter og myndigheder og at virksomheden ikke tidligere har fået frataget sin certificering iht. SERMI på grund af misbrug.

Derudover skal du anføre de medarbejdere, der skal certificeres, og for dem skal du erklære,
• at de medarbejdere, der ønskes certificeret under virksomhedens SERMI, har gyldigt identifikationskort til Danmark
• ikke tidligere har fået frataget individuelle certificeringer under SERMI pga. misbrug,
• har rene straffeattester og er i besiddelse af et ansættelsesbevis med virksomheden, der er i kraft pr. d.d, og at det KUN er SERMI-autoriserede medarbejdere, der udfører tyverisikringsrelaterede operationer

Ud over SERMI certificering skal du have en forsikring, der dækker mindst 1 mio. Euro for personskader og mindst 0,5 mio Euro for tingskader – husk at tjekke din forsikring.