Derfor er det vigtigt at have opsamlingsbakker på værkstedet

Sikkerhed og effektivitet er 2 afgørende faktorer på et værksted. Et ofte overset, men uundværligt redskab er opsamlingsbakker. De er nemlig nødvendige for at sikre overholdelse af miljøregler, men også vigtige da de beskytter arbejdsmiljøet og forhindrer uheldige hændelser.

På et lastvognsværksted bliver der håndteret farlige væsker som olie, kølervæske og bremsevæske. Her er det en god idé at benytte opsamlingsbakker i tilfælde af lækage på beholderne. Det er nemlig både godt for miljøet og for værkstedets medarbejdere.

Ofte vil man for eksempel have tønder med et kemikalie, og derunder vil der stå en opsamlingsbakke, der kan ”fange” det, der ryger ved siden af og opbevare det.

Væsker, der spildes på gulvet, udgør en potentiel skrid-risiko, hvilket kan føre til ulykker og personskade. Ved at holde gulvet rent og tørt med opsamlingsbakkerne kan man reducere risikoen for skader betydeligt.

En langsigtet investering

Mens nogle måske ser opsamlingsbakker som en ekstra udgift, skal det ses som en investering med langsigtede fordele. Ved at forhindre spild og ulykker kan værkstedet undgå de potentielle omkostninger forbundet med miljøskader, retssager og bøder. Desuden kan opsamlingsbakker forlænge levetiden for gulve og udstyr ved at beskytte dem mod korrosion og skader forårsaget af kemikalier.

Regler for opsamlingsbakker

Når man benytter opsamlingsbakker skal man være opmærksom på, at de skal leve op til en vis opsamlingsvolumen.

En opsamlingsbakke skal minimum kunne rumme 10 % af den samlede mængde af kemikalier, dog skal den altid kunne rumme 100 % af den største beholder.

Det betyder, at hvis du har 3 tønder på 100 l. og én tønde på 208 l., skal opsamlingskarret kunne rumme 208 l. Der skal nemlig være plads til, at alt indholdet i den største tønde kan rende ud i opsamlingsbakken.

Tryk her og gå til opsamlingsbakker på vores webshop.