iGurt fra BPW

Lastsikring: sådan sikrer du dit gods under transport

Lastsikring handler kort sagt om at sikre godset bedst muligt under transport, så det hverken kan glide, vælte, flytte sig eller falde af lastbilen. Med den rette lastsikring kan du sørge for, at der hverken sker skader på godset, materiel eller personer. I denne guide gør vi dig klogere på, hvordan du bedst sikrer dit gods under transport, så du beskytter både godset og omgivelserne.

 

Effektiv lastsikring med surring og lastning af gods på køretøjer

Det rette udstyr er essentielt, når det kommer til lastsikring. Solid lastsikring er nemlig et spørgsmål om sikkerhed og ikke mindst om overholdelse af gældende lovgivning på området. Lastsikring sker derfor gennem surring og lastning af gods på køretøjet. Med den rette lastning og surring af gods kan du sikre, at det ankommer i en intakt stand, og for at der ikke sker skader på materiel eller personer. Vi kan kun anbefale på det kraftigste at gå efter grundigt gennemtestede løsninger og produkter af god kvalitet, når det kommer til surring gods på køretøjer. Samtidig kan du med fordel tænke grundigt over, hvordan du laster dit gods. Nedenfor kan du blive klogere på, hvordan du bedst gør det.

Når du surrer og pakker godset på køretøjet, er det vigtigt at tage højde for, at der er flere forskellige faktorer, som sætter krav til lastsikringen, så lasten bliver, hvor den skal. Tyngdekraft er en af dem. En last på 1 ton vil således give en nedadrettet kraft på 1 ton. En anden faktor er chaufførens kørsel, da acceleration og opbremsning vil påvirke godsets bevægelse. I forbindelse med lastsikring er det også vigtigt at tænke over tyngdepunktet, da gods, som er særligt tungt foroven, kan vælte eller tippe. Alt dette bør der tages højde for i forbindelse med lastning af godset på køretøjet. Når det kommer til surring af godset, så er der flere forskellige metoder, som der kan gøres brug af. Blandt dem kan nævnes overfaldssurring, loopsurring, rundtørnssurring og grimesurring, som har hver deres fordele, alt efter hvilken last der transporteres.

 

Krav til lastsikring

En ting er, at lasten skal nå sikkert frem, noget helt andet er at overholde lovgivningen på området. Men hvilke krav er der egentlig til sikring af lasten? Det kan du læse mere om i dette afsnit.

Helt konkret står der skrevet i Færdselsloven: ”Gods skal være anbragt, så det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelser eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj”.

Derudover er det overordnede krav til sikring af last, at alt gods skal være opklodset fortil, bagtil og til siderne. Den lastsikring, du vælger at gøre brug af, skal kunne holde til 0,8 x lastvægten fremad, 0,5 x lastvægten bagud og til siden og 0,6 x lastvægten ved risiko for tipning til siden.

 

Hvordan sikrer du bedst din last?

Der findes et væld af forskellige løsninger og redskaber, som kan bruges til på bedst vis at sikre din last, så den når sikkert frem til slutdestinationen. Det klassiske lastsikringsudstyr tæller surringsringe eller -kroge samt surringsbånd, som skal vedligeholdes og udskiftes med jævne mellemrum. Derudover tages kæder også i brug i forbindelse med godssikring. På nye kæder kan det aflæses på mærkatet, hvilken brudstyrke den har. Derudover kan der også gøres brug af kantbeskyttere, som kan hjælpe med at sikre, at skarpe hjørner og kanter på godset ikke skærer surringsbånd over. Er der tale om rullende gods, så kan kiler og rullestoppere også benyttes i forbindelse med lastsikring.

Hel overordnet er det vigtigt at understrege, at for at sikre lasten bedst muligt, er det vigtigt at bruge udstyr, som er vedligeholdt, og som du ved fungerer. Samtidig er det vigtigt at tage højde for, hvilken type gods der transporteres, så udstyret passer til.
Markedet for lastsikring er under løbende udvikling, og der kommer derfor fortsat nye tilføjelser til. Særligt teknologiske løsninger i forbindelse med lastsikring er der blevet udviklet meget på de senere år, og du kan således drage nytte af forskellige lastsikring apps, som hjælper dig med at sikre din last bedst muligt samt løbende at overvåge lasten under kørslen. Nedenfor kan du læse mere om en af disse lastsikring apps, som er en del af en samlet løsning ved navn iGurt, som vi tilbyder her hos BESKO.

iGurt

Når du vil sikre din last bedst muligt, så kan vi anbefale iGurt fra BPW . En klar fordel ved at benytte iGurt i forbindelse med lastsikring er, at der er fuld kontrol over din last på alle tidspunkter. iGurt er et intelligent system, som viser spændingen under stramning, så du lettere kan fastgøre surringsbåndene korrekt. Denne spænding overvåges desuden løbende under transporten. Hvis en af stropperne skulle løsne sig, så får du en meddelelse om det via den tilkoblede app. Der er flere gode grunde til at gøre brug af iGurt i forbindelse med lastsikring. Med iGurt fra BPW får chaufførerne et godt hjælpemiddel i dagligdagen, som kan være med til at effektivisere arbejdsgangene.

Det kan derfor også være med til at gøre en mærkbar forskel på bundlinjen. Her får du et intelligent system, som giver dig mulighed for også at transportere følsomme varer på sikker vis. Batteriet er desuden nemt at udskifte, og der vil typisk først være behov for det efter et år. BPW iGurt er nemt er installere, og her får du et godt værktøj, som er med til at sikre fuld sikkerhed under kørslen.

iGurt: Lastsikring med en App

iGurt-appen kan bruges som en enkeltstående app eller integreres i en telematikløsning. Du vil blive informeret om afvigende forspændingstab - i realtid!
Du kan hente iGurt App’en i Google Play allerede i dag.

BEMÆRK: iGurt skal benyttes på BPW stropper for at opnå det rigtige resultat af målingerne.