Dæktryksovervågning – få styr på dæktrykket på din lastbil

Det er med ganske god grund, at det anbefalingerne går på at tjekke dæktrykket på lastbiler en gang om måneden. De taber nemlig luft med tiden, og er dæktrykket for lavt på lastbilen, så vil det betyde en forringet styre- og bremseevne. Samtidig kan det medføre et øget brændstofforbrug, og der er derfor også en økonomisk fordel forbundet med løbende at overvåge det. Et forkert dæktryk på lastbilen – uanset om det er for lavt eller for højt – vil også medføre unødvendigt meget slitage på dækkene. Hvis dæktrykket er alt for lavt, så er der yderligere en risiko for, at dækket bliver for varmt og sprænger. Alt i alt er der derfor både sikkerhedsmæssige og økonomiske fordele at hente ved løbende at overvåge dæktrykket på lastbiler. I afsnittene nedenfor kan du blive klogere på, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med dæktryksovervågning.

 

Dæktryk på lastbil

Helt overordnet er der store krav til dækkene på lastbiler. De skal holde til at køre lange distancer og kunne modstå de skiftende vej- og vejrforhold. Samtidig skal de kunne bære mange kg i lang tid ad gangen, når store læs skal transporteres over store distancer. Det er derfor vigtigt, at dækkene fungerer optimalt, og det kan du være med til at sikre ved løbende at tjekke mønsteret samt holde øje med dæktrykket.

Du har måske tænkt over, hvad dæktrykket skal være på en lastbil? Det kan svinge lidt, alt efter om dækkene er varme eller kolde, men det korrekte dæktryk ligger på lige omkring 9 bar. Søger du et helt præcist tal, så tjek gerne instruktionsbogen fra producenten af lastbilen. I forbindelse med tjek af dæktrykket på lastbilen er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskel på dæktrykket på for- og bagdæk.

Når det kommer til at finde det korrekte dæktryk på lastbiler såvel som personbiler, så husk, at dæktrykket på vinterdæk ikke skal være helt det samme som på sommerdæk. Dækkets tryk falder nemlig med temperaturen, og derfor kan der med fordel pumpes nogle tiendedel bar mere i vinterdæk end det, producenten har angivet.

 

Dæktrykmåler

Det er ganske nemt at overvåge dæktrykket løbende med de dæktrykmålere, der er på markedet. Når du skal måle dæktrykket med en dæktrykmåler, så er det en god ide at gøre det, når dækkene er nogenlunde kolde, for eksempel om morgenen. Dæktrykket vil nemlig stige, når dækkene er blevet varme.

På større tankstationer er det ofte en trykmåler til rådighed. Når du skal tjekke dæktrykket, så skal du skrue ventilhætten af og herefter sætte måleren på ventilen. Husk at holde den tæt, så du er sikker på, at luften ikke siver ud af dækket. Så snart måleren er sat på, vil dæktrykket på lastbilen kunne aflæses på skalaen. Som nævnt ovenfor, er det en god ide at måle dæktrykket en gang om måneden. Hvis du vil slippe for at skulle huske på at måle dæktrykket fra tid til anden, så kan du med fordel gøre brug af en dæktrykmåler som BPW AirSave. Den sørger nemlig for at måle såvel som regulere dæktrykket løbende under kørslen.

 

Dæktrykovervågning med AirSave

Med AirSave skal chaufføren ikke bekymre sig om, hvorvidt lastbilen har det korrekte dæktryk. Det bliver nemlig sporet automatisk og løbende under kørslen. Skulle trykket ikke ligge på det ønskede niveau, så vil det automatisk blive justeret via den monterede kontrolboks med booster. Skulle trykket på lastbilens dæk afvige i særlig høj grad fra normen, så vil en advarselslampe begynde at blinke, så chaufføren af lastbilen kan foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Der er flere gode grunde til at gøre brug af AirSave fra BPW i forbindelse med dæktrykovervågning. Når dæktrykket løbende reguleres, så det ligger på det rette niveau, så er det med til at give en brændstofbesparelse samt mindske udledningen af CO2. Samtidig er det også rent sikkerhedsmæssigt vigtigt at have det rette dæktryk på lastbilen, da det er med til at give det bedst mulige vejgreb under kørslen.

BPW AirSave monteres direkte på akslerne fra fabrikken, og det kræver kun nogle ganske få trin som en del af den årlige vedligeholdelse. Vil du vide mere om dæktrykovervågning med AirSave, så ring gerne til os på 87 94 17 00.

Se hvordan AirSave fungerer

Med AirSave bliver dæktrykket reguleret under kørsel, og du får en advarsel hvis der opstår skader på en af dækkene.

Effektivt

Dæktrykket overvåges konstant og justeres automatisk til det ønskede niveau.

Sikkerhed

Kontinuerlig overvågning af dæktrykket reducerer risikoen for ulykker betydeligt. Desuden undgås nedetid.

Lav vedligeholdelse

BPW AirSave monteres direkte på akslerne fra fabrikken og kræver kun et par enkle trin som en del af den årlige vedligeholdelse