Evaluering frokostordning – Kolding

Efter to måneder med den nye frokostordning, hvad er så din vurdering af den?

På baggrund af besvarelserne vil vi tage stilling til om vi skal prøve med at få et nyt køkken til at levere maden. Som beskrevet i intromailen har vi nemlig hos leverandøren ”Able” mulighed for at vælge mellem flere forskellige køkkener, hvilket betyder at App’en og frokostordningen forbliver den samme, men maden kan blive leveret fra forskellige steder.

Deadline for besvarelse er d. 9. februar 2024.

Evaluering frokostordning - Kolding
Er du tilfreds med den overordnede frokostordning? (Buffet-opstilling, ”Able” og den tilknyttede app)
Er der nogle ting du er utilfreds med ved det nuværende køkken der leverer mad? (kan vælge flere):
Synes du vi skal prøve et andet køkken til at levere buffeten?
Hvis du svarede ja til spørgsmål 3, hvornår synes du vi skal skifte køkken?